Hseyin Yavuz, Trafik bilirkiisi, Trafik kaza bilirkiisi

KAZALARI YER襤NDE ANAL襤Z


KAZA YER襤NDE ANAL襤Z

Meydana gelen trafik kazas覺nda, tespit edilecek DEL襤LLER 癟ok 繹nemlidir. Yarg覺laman覺n ba覺ndan sonuna yarg覺lamay覺 etkileyecektir. Kaza mahallinde toplanamayan deliller veya eksik toplanan deliller hakk覺n yerine gelmesine olumsuz etki yapabilecektir. Dolay覺s覺 ile hakl覺 olan taraf, haks覺z yere su癟lanabilecek ve ortaya olumsuz ve istenilmeyen sonu癟lar 癟覺kabilecektir. 襤te kaza mahallinin analizi ve delillerin tespiti hayati 繹nem ta覺maktad覺r.

Bu delillerin toplanmas覺 birka癟 ekli ile ortaya 癟覺kmaktad覺r.

Normal artlarda kaza mahallini inceleme ve analiz etme yetkilisi olan Trafik Zab覺tas覺d覺r. Ancak trafik kazas覺na kar覺an taraflar覺n yetki verdii kiilerinde kaza mahallinde kendileri a癟覺s覺ndan inceleme yapmas覺na olanak vard覺r. 襤in ehli ve uzman覺 olan ve yetki verilen bu kiilerin toplad覺覺 delillerin ortaya koyaca覺 bilirkii raporu veya Bilimsel M羹talaa Raporu ile dosyaya konulmas覺 yarg覺lamay覺 olumlu y繹nde etkileyecektir.

Yap覺lan inceleme ve analizlerde, kazan覺n ortaya 癟覺kmas覺na sebebiyet veren karayolu kullan覺c覺lar覺ndan olan s羹r羹c羹, yaya veya yolcular覺n hareketleri tespit edilir. Ortaya 癟覺kan bu hareketlerin yani ihlallerin kazan覺n oluumuna etkisi arat覺r覺l覺r. Bu etki delilleri ile gerek癟elendirilerek sorumlu olan覺 ortaya 癟覺kar覺r. 襤te burada Bilirkii Raporunun veya Bilimsel M羹talaa Raporunun 繹nemi ortaya 癟覺kmaktad覺r.

nemli olan delilleri gerek癟eleri ile ortaya 癟覺karacak ve somut ger癟ekleri tespit edebilen iin ehli ve uzman覺 olan ehlivukuflar覺n belirlenmesidir.

Her bilirkii raporu Bilirkii Raporu DE襤LD襤R. Her Bilirkii de Bilirkii deildir. Aslolan yap覺lan ii doru, d羹r羹st ve maddi gerek癟eleri ile birlikte delilleri ortaya koyan bir bilirkii raporudur.

Kazalar覺 Yerinde Analiz
antalya web tasar覺m web tasar覺m web tasar覺m antalya Antalya transfer Antalya transfer Hatay ara癟 kiralama Alanya Transfer Gazipaa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer